Tiến độ Wyndham Soleil Đà Nẵng tháng cuối năm 2017

Năm 2017 đã đi đến tháng cuối cùng, việc hoàn thiện dự án cũng đang đến gần.

Chủ đầu tư vẫn đang gấp rút thực hiện nốt những phần việc còn dang dở để kịp với mục tiêu cho ra mắt dự án đến với toàn thể mọi người.

>>Xem thêm: Đã có nhà mẫu dự án Wyndham Soleil Ánh Dương – Đà Nẵng